prihlásky@ropeskipping.cz

Vyplněné přihlášky odesílejte včas (měsíc před zahájením soutěže), na adresu (remove XX) prihlasky XX @ropeskipping XX .cz.

Soubor přejmenujte jménem trenéra nebo města.