ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Soutěž - 10m DLOUHÉ LANO

Soutěž JUMP FOR JOY - 10 m DLOUHÉ LANO

Jak začít soutěžit?

 Trenér absolvuje rope skippingové VZDĚLÁVÁNÍ KROK 1. V tomto školení se naučí metodickou řadu k nácviku dovedností v dlouhém laně. Získá znalosti o pravidlech soutěže 10 m dlouhé lano a o hodnocení této disciplíny.

Pořídí si dlouhé lano určené k této disciplíně. Trénuje s 12 - 20 svěřenci a motivuje je k účasti na soutěži.

Registruje sebe do ČRSA registrace A (absolvent vzdělávání KROKU 1)

zaregistruje své svěřence (registrace B), kteří se budou účastnit soutěže na úrovni JUMP FOR JOY 1. a 10m lano.

 Charakteristika soutěže:

 Soutěž velkých týmů, 12 - 20 cvičenců. Cvičenci mají 2 min. na rozcvičení před zahájením disciplíny. Čas na rozcvičení bude změřen. Konec rozcvičení bude na pokyn rozhodčího. Tým je povinen tento čas respektovat. Tým využije čáry, která je pro tento účel určena hlavním rozhodčím. Před zahájením disciplíny jsou cvičenci, kteří krouží švihadlem připraveni tak, aby byl střed švihadla položen na zemi. Trenér určí počet cvičenců ve švihadle (dle pravidel viz školení). Tento počet nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Časoměřič oznámí: „začínáme teď” a spustí časomíru (3 minuty). Poté tým dle vlastních pokynů zahájí přeskoky. Počítá se počet přeskoků a výměny cvičenců ve švihadlech (bonusové body, viz pravidla). V případě, že tým udělá chybu a skákání je přerušeno, čekají na pokyn od časoměřiče. Pokud neuplynuly 3 minuty, může družstvo zahájit druhý a popřípadě třetí pokus. Pokud v průběhu realizace přeskoků uplynuly 3 min. Je započítáno naměřené skóre.