ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novinka na soutěži Přehlídka FREESTYLŮ 10.12.2011

V rámci rychlostní soutěže JUMP FOR JOY bude zařazena nesoutěžní přehlídka pohybových rope skippingových skladeb.  Skladby budou předvedeny čtyř člennými družstvy. Délka skladby je určena rozmezím 45 – 75 vteřin. Vystupující předvedou skladby s obsahem rope skippingových dovedností single rope, které mohou být kombinovány s využitím švihadel ve dvojici (tj. the two in the loop, popřípadě wheels). Do sestavy lze zařadit i osvojené prvky obtížnosti z oblasti sportovní gymnastiky (např. přemet stranou, stoj na rukou, kotoul vpřed apod.). Tyto prvky musí ovšem předvést minimálně dva cvičenci z družstva (nikoliv pouze jeden sólo).

Sestavy budou prezentovány s hudební předlohou, kterou si družstvo volí dle svého uvážení. Výběr hudební předlohy musí být v souladu se zvoleným rejstříkem pohybů.

V případě dostatečného počtu přihlášených družstev na přehlídku 10. 12. 2012 organizátor soutěže zváží, zda v dalším roce budou již  freestylové sestavy hodnoceny v rámci soutěže. Pokud družstev bude málo, tak i nadále budou skladby prezentovány nesoutěžně formou přehlídky. Naším cílem ovšem je soutěž v budoucnu, v co nejkratším čase otevřít.

Při vyhlášení soutěže budou skladby hodnoceny z hlediska choreografie, technické kvality osvojených pohybů a obtížnosti, synchronizace cvičenců, kreativity a interpretace hudební předlohy. Při hodnocení bude kladen důraz zejména na rozmanité rytmické změny, jež jsou pohybově vyjádřeny převážně kombinacemi násobných přeskoků, přeskoků s meziskokem a základních skoků. Freestylová sestava bude z hlediska hudebně pohybových vztahů hodnocena v oblasti tempových změn, časově rytmického členění skladby, střídání dynamických stupňů, gradace aj.

Cvičenci budou prezentovat pohybové skladby ve sportovním oblečení včetně sportovních bot. Oblečení musí umožnit bezpečný a volný pohyb cvičenců po ploše. Kostýmy a ozdoby v podobě kamínků či flitrů nejsou z bezpečnostního hlediska povoleny.

Těšíme se na Vaší tvorbu a přejeme hodně zdaru a chuti do rope skippingu!