ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

23.11.2013

POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ TÝMY 

Žádáme soutěžní týmy o respektování těchto pokynů. Opakované porušení pravidel bude sankcionováno ztrátou bodů.

Registrace

Registrace soutěžních týmů probíhá od 08:15 u registračního pultu. Týmy registruje trenér případně nahlášený zástupce trenéra. Hlásí se všechny změny v sestavách (oproti přihláškám). Na neohlášené změny nebude brán v průběhu soutěže zřetel.  Hlásí se i jména trenérů (ke každému týmu max. 1), kteří se budou pohybovat po ploše. Každý obdrží visačku s označením „trenér“.

Má-li tým s sebou fotografa, nahlásí jeho jméno. Pouze tato osoba se smí pohybovat ve vyznačeném prostoru na ploše. Obdrží visačku s označením „trenér“.

Pro Freestyle hlásí trenér skladbu, případně odevzdává CD s vlastní skladbou (po skončení soutěže bude vráceno).

U registrace obdrží trenér číslo šatny pro daný tým.

Nástup a pohyb po startovní ploše

Na pokyn organizátora akce se všechny soutěžní týmy shromáždí na startovní ploše. Soutěžící se během soutěže pohybují pouze ve vyznačeném prostoru, kde se i rozcvičují. Na startovní plochu mají přístup pouze soutěžící vyzvaného týmu a akreditovaní trenéři (1 trenér na 1 tým).  V prostoru před organizačním týmem se nikdo nesmí zdržovat. Taktéž před rozhodčími. Při zjištění porušení tohoto pravidla ze stran soutěžících, bude soutěžní tým sankciován ztrátou bodů (10b.)

Diváci se zdržují v prostoru pro diváky.  Je nepřípustné pobíhání po ploše.

Rozhodčí (opatřen visačkou s označením „rozhodčí“)

Rozhodčí jsou součástí organizačního týmu a pohybují se volně po ploše. Rozhodčí hlásí body hlavnímu rozhodčímu a poté jsou zveřejněny na tabuli. Proti verdiktu rozhodčích lze vznést námitku u hlavního rozhodčí po skončení soutěže v rámci jedné kategorie dané discipliny. Námitku vznáší pouze akreditovaný trenér u organizátora soutěže. Námitka je postoupena k řešení. Konečný verdikt je neměnný. 

 V průběhu soutěže ostatní, kteří nesoutěží, zachovávají klid. Nadměrný hluk může zkreslit výsledky rozhodčích.

Po celou dobu soutěže dbají všichni soutěžící pokynů hlavního organizátora soutěže. Členové organizačního týmu jsou viditelně označeni.

Pravidla soutěže

ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY

Soutěží se v jednotlivých disciplinách tak, jak byly pro daný ročník vyhlášeny. Přihlašování soutěžících do jednotlivých kategorií probíhá na základě podmínek-viz http://www.ropeskipping.cz/?i=229/soutez .

POZOR! Zařazení soutěžících dle věku: trenér může zařadit do dané věkové kategorie maximálně jednoho skokana, který se od dané kategorie odlišuje +-1 rok. Tzn., že například do kategorie 9 až 11 let může být zařazen max. jeden skokan ve věku 8 nebo 12 let (počítá se kalendářní rok).

Bude-li skokan mladší či starší o 1 rok a více nebo bude více jak jeden skokan, je nutné postavit družstvo v kategorii MIX VĚKŮ.

FREESTYLE

Freestylové disciplíny jsou soutěžní, soutěží se však o cenu diváků.

Vystupují 4členná družstva dle věkových kategorií nebo vícečlenné týmy také dle vypsaných kategorií (stejná pravidla jako pro rychlostní štafety). Délka skladby 45 až 75 vteřin. Výběr skladby z CD, které obdrželi trenéři nebo vlastní (nutno však dodržet délku skladby). Soutěžící mohou provádět triky, dovednosti Two in the Loop, Double Dutch apod., avšak každý z nich musí mít své švihadlo během vystoupení a nesmí ho odložit během celé skladby.