ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SOUTEŽ ROPE SKIPPING – II.

TERMÍN: 23.11 2013

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ PETŘINY JIH, ŠANTROCHOVA 1800/2, 162 00 PRAHA 6 - BŘEVNOV

HARMONOGRAM:

(Harmonogram soutěže je psaný v ideálních časech!)

08:15-08:50         Registrace soutěžících (registruje trenér!)              

09:00-09:50         Školení rozhodčích

10:00-10:10         Zahájení soutěže, nástup na ploše                     

10:10-10:30         Společná rozcvička                  

10:35-10:45         Pódiová skladba I.

10:45-11:00         Soutěžní disciplína Dlouhé lano  - vyhlášení vítězů, společné foto

11:00-11:10         Pódiová skladba Rebelky 

11:10-12:45         Soutěžní disciplina Rychlostní štafeta týmů Single rope - vyhlášení vítězů, společné foto

12:45-12:55         Nesoutěžní disciplina Freestyle

12:55-13:50         Soutěžní disciplína Double dutch - vyhlášení vítězů, společné foto                   

13:55-14:00         Předpokládané ukončení soutěže       

Všechny časy jsou přibližné. Prosíme o shovívavost, pokud dojde k jejich posunutí či jiné změně během akce.

Tam, kde končí skákání přes švihadlo, začíná rope skipping.

   POKYNY PRO SOUTĚŽNÍ TÝMY

Žádáme soutěžní týmy o respektování těchto pokynů. Opakované porušení pravidel bude sankcionováno ztrátou bodů.

 Registrace

Registrace soutěžních týmů probíhá od 08:15 u registračního pultu. Týmy registruje trenér případně nahlášený zástupce trenéra. Hlásí se všechny změny v sestavách (oproti přihláškám). Na neohlášené změny nebude brán v průběhu soutěže zřetel.  Hlásí se i jména trenérů (ke každému týmu max. 1), kteří se budou pohybovat po ploše. Každý obdrží visačku s označením „trenér“.

Má-li tým s sebou fotografa, nahlásí jeho jméno. Pouze tato osoba se smí pohybovat ve vyznačeném prostoru na ploše. Obdrží visačku s označením „trenér“.

Pro Freestyle hlásí trenér skladbu, případně odevzdává CD s vlastní skladbou (po skončení soutěže bude vráceno). Taktéž pro pódiové skladby.

U registrace obdrží trenér číslo šatny pro daný tým.

Nástup a pohyb po startovní ploše

Na pokyn organizátora akce se všechny soutěžní týmy shromáždí na startovní ploše. Soutěžící se během soutěže pohybují pouze ve vyznačeném prostoru, kde se i rozcvičují. Na startovní plochu mají přístup pouze soutěžící vyzvaného týmu a akreditovaní trenéři (1 trenér na 1 tým).  V prostoru před organizačním týmem se nikdo nesmí zdržovat. Taktéž před rozhodčími. Při zjištění porušení tohoto pravidla ze stran soutěžících, bude soutěžní tým sankciován ztrátou bodů (10b.)

Diváci se zdržují v prostoru pro diváky.  Je nepřípustné pobíhání po ploše.

Rozhodčí (opatřen visačkou s označením „rozhodčí“)

Hlavní rozhodčí jsou součástí organizačního týmu a pohybují se volně po ploše. Nově nominovaní a proškolení rozhodčí podléhají pokynům hlavních rozhodčí a jsou organizátory přiřazeni k startovním čtvercům. Hlásí body hlavnímu rozhodčímu, který je předává zapisovateli soutěže, a poté jsou zveřejněny na tabuli. Proti verdiktu rozhodčích lze vznést námitku u hlavních rozhodčí po skončení soutěže v rámci jedné kategorie dané discipliny. Námitku vznáší pouze akreditovaný trenér u organizátora soutěže. Námitka je postoupena k řešení. Konečný verdikt je neměnný. 

 V průběhu soutěže ostatní, kteří nesoutěží, zachovávají klid. Nadměrný hluk může zkreslit výsledky rozhodčích.

Po celou dobu soutěže dbají všichni soutěžící pokynů hlavního organizátora soutěže. Členové organizačního týmu jsou viditelně označeni.

Pravidla soutěže

ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY

Soutěží se v jednotlivých disciplinách tak, jak byly pro daný ročník vyhlášeny. Přihlašování soutěžících do jednotlivých kategorií probíhá na základě podmínek-viz http://www.ropeskipping.cz/?i=229/soutez .

POZOR! Zařazení soutěžících dle věku: trenér může zařadit do dané věkové kategorie maximálně jednoho skokana, který se od dané kategorie odlišuje +-1 rok. Tzn., že například do kategorie 9 až 11 let může být zařazen max. jeden skokan ve věku 8 nebo 12 let (počítá se kalendářní rok).

Bude-li skokan mladší či starší o 1 rok a více nebo bude více jak jeden skokan, je nutné postavit družstvo v kategorii MIX VĚKŮ.

 FREESTYLE

Freestylové disciplíny jsou soutěžní, soutěží se však o cenu hlavních rozhodčích.

Vystupují 4členná družstva dle věkových kategorií nebo vícečlenné týmy také dle vypsaných kategorií (stejná pravidla jako pro rychlostní štafety). Délka skladby 45 až 75 vteřin. Výběr skladby z CD, které obdrželi trenéři nebo vlastní (nutno však dodržet délku skladby). Soutěžící mohou provádět triky, dovednosti Two in the Loop, Double Dutch apod., avšak každý z nich musí mít své švihadlo během vystoupení a nesmí ho odložit během celé skladby.

Startovné za freestyle je stejné jako u rychlostních štafet.

Vážení trenéři,

oproti minulým ročníkům dochází ke změnám v systému hodnocení.

Za každé družstvo byli nominováni rozhodčí, kteří před soutěží zahájí

prvním zaškolením sérii školení rozhodčích.

Každý čtverec bude mít svého stálého Hlavního rozhodčí. Ostatní

rozhodčí pak budou přiřazeni jednotlivým soutěžním čtvercům (pro

urychlení se bude soutěžit ve třech čtvercích)tak, aby nerozhodovaly

své týmy. Rozhodčí podléhají pokynům Hlavních rozhodčích, hlásí jim

počty přeskoků a Hlavní rozhodčí provádí součet a zápis.

Stanoviště rozhodčích bude po pravé straně soutěžní plochy (z pohledu

diváků). Pohyb jiných osob je nepřípustný.

  Soutěžní týmy budou mít vyhrazen prostor pro případné procvičování po

levé straně plochy (z pohledu diváků). Zajistěte prosím dozor pokud

trenér bude rozhodovat.

  Vzhledem k časovému plánu budou registrace probíhat od 8:15 do 8:50

hod. Registruje trenér, proto není nutná již v tuto dobu přítomnost

závodníků. Nicméně, pokud trenér bude na školení rozhodčích, je nutné

aby nad závodníky byl zajištěn dohled. Prosím o nahlášení jmen

dohlížejících.

  Do 8:10 hod. bude vstup do budovy pro všechny uzavřen. Prosím,

informujte závodníky a rodiče, aby zbytečně nemrzly venku.

  Pro všechny bude opět otevřen bufet s možností občerstvení a stánek s

prodejem švihadel a jiných drobností.

  Vstupné pro veřejnost (rodiče, sourozence, příbuzné atd.) je 50Kč/osobu.

Ještě upozornění. Pokud byste si chtěli vítězné týmy vyfotit např. s

transparentem apod., prosíme, učiňte tak po soutěži. Nikoli v rámci

udělování medailí. Děkujeme za pochopení.

  Věříme, že vše proběhne k spokojenosti všech zúčastněných a soutěžící

si radost ze skákání náležitě užijí.

Těšíme se na Vás na startovní ploše v sobotu 23.11.2013!

Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se na mne obrátit.

Za RSC

 Pavla Fialová