ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podmínkou na soutěži je proškolený rozhodčí

Podmínkou na soutěži je proškolený rozhodčí

kurz 8.5.2016

Single Rope Speed and Double Under Relay  

 ( štafeta skákání střídnonož a dvojšvihy)

Bod č. 1

Časový limit:

 • 4x 30s,
 • celkem 120 s (2min.), časový limit běží kontinuálně bez přestávek.

 Bod č. 2

Startovací povely:

 • v anglickém jazyce,
 • „Judges ready? Skippers ready? Set, go, 10, 20, switch. 10, 20 switch. 10, 20, stop.
 • Překlad: „Rozhodčí připraveni? Skokani připraveni? Připravit, teď,10, 20, výměna. 10, 20, výměna. 10, 20, zastavit.

 Bod č. 3

Cíl disciplíny:

 • je naskákat štafetovým způsobem, čtyřmi skokany,  co nejvíce přeskoků způsobem střídnonož a dvojšvihů za vymezený časový limit.

 Bod č. 4

Způsob přeskoku  - prvních (60s) 2 x 30 s

 • skokani realizují přeskoky střídnonož, tj. pravá i levá noha střídavě přeskakuje švihadlo. Skokani musí realizovat své přeskoky ve vyznačeném čtverci. Do výkonu se započítávají pouze přeskoky (pravou nohou) uvnitř čtverce. V případě přešlapu dá hlavní rozhodčí pokyn soutěžícímu, aby se vrátil dovnitř čtverce. Čas se nezastavuje, ale přeskoky zrealizované mimo výseč se nezapočítávají.

 Střídání skokanů

 • První skokan skáče po dobu 30s. Po uplynutí třicáté vteřiny na pokyn „switch“ – se první skokan zastaví a druhý zahájí přeskoky na dalších 30s. Časomíra neposkytuje žádnou přestávku na pokyn „switch“, čas stále běží dál.
 • Když zazní pokyn „switch“, rozhodčí musí přestat započítávat přeskoky u prvního skokana a opět zahájit počítání u druhého skokana, jakmile jeho pravá noha přeskočí švihadlo a došlápne na podlahu.

 Způsob přeskoku – druhých (60s) 2x 30s

 • skokani realizují dvojšvihy, tj. při jednom výskoku snožmo projde švihadlo pod nohami právě dvakrát. Skokani musí realizovat své přeskoky ve vyznačeném čtverci. Do výkonu se započítávají pouze přeskoky uvnitř čtverce. V případě přešlapu dá hlavní rozhodčí pokyn soutěžícímu, aby se vrátil dovnitř čtverce. Čas se nezastavuje, ale přeskoky zrealizované mimo výseč se nezapočítávají.

 Poznámka: U kategorie B – cvičenci přeskakují švihadlo snožmo.

 Střídání skokanů

 • po povelu „switch“ skáče třetí skokan třetích 30s. Po 90s na povel „switch“  třetí zastaví a čtvrtý začne skákat. Rozhodčí zahájí opět počítání, jakmile švihadlo projde při výskoku snožmo čistě právě dvakrát.

Double Dutch Speed Relay

(Rychlostní štafeta double dutch)

Bod č. 1

Časový limit

 • 4x 45 s. - celkem 180 s (tři minuty) - časomíra běží kontinuálně bez přestávek.

 Bod č. 2

Startovací povely:

 • „Judges ready? Skippers ready? Set, go, 15, 30, switch. 15, 30, switch. 15, 30, stop.
 • Překlad: „Rozhodčí připraveni? Skokani připraveni? Připravit, teď,15, 30, výměna. 15, 30, výměna. 15, 30, zastavit.

 Bod č. 3

Cílem disciplíny je:

 • naskákat štafetovým způsobem, čtyřmi skokany,  co nejvíce přeskoků způsobem střídnonož a dvojšvihů za vymezený časový limit.

Bod č. 4

Způsob přeskoků

 • skokani realizují přeskoky střídnonož, tj. pravá i levá noha střídavě přeskakuje švihadlo. Skokani musí realizovat své přeskoky ve vyznačeném čtverci. Do výkonu se započítávají pouze přeskoky (pravou nohou) uvnitř čtverce. V případě přešlapu dá hlavní rozhodčí pokyn soutěžícímu, aby se vrátil dovnitř čtverce. Čas se nezastavuje, ale přeskoky zrealizované mimo výseč se nezapočítávají.

 Realizace štafety:

1. A a B krouží pro C, kdy C se dívá na B.

2. A a C krouží pro D, kdy D se dívá na A.

3. D a C krouží pro B, kdy B se dívá na C.

4. D a B krouží pro A, kdy A se dívá na D.

V případě, že skokan uvnitř švihadel je chybně čelem k někomu jinému, nebudou mu započítávány přeskoky. Hlavní rozhodčí musí neprodleně na tuto situaci skokana upozornit.

Bod č. 5

Střídání skokanů/ The switch

 • První skokan skáče 45s. Po 45s na povel „switch“ první skokan vyskočí ze švihadel. Druhý skokan nesmí do švihadel skočit dříve, než zazní povel „switch“, a než zcela přebere první skokan švihadla, tj. dokončí předávku.  (Poznámka: obvykle v případě chyby prvního může nastat tato situace). Stejný postup platí pro následující předávky.

 Penalizace

V případě, že skokan zahájí přeskoky dříve, než jsou zcela předána švihadla (dokončená předávka), bude družstvu odečteno 5 bodů z celkového skóre. Hlídá hlavní rozhodčí.

 Když zazní povel „switch“, počítání přeskoků je zastaveno až do té doby,  než další skokan po přeskoku pravou nohou čistě přeskočí švihadlo a došlápne na zem.

 Hodnocení počtu přeskoků:

 Dvě nejbližší čísla (skóre) jsou průměrována. V případě, že čísla jsou rovnoměrně rozložena, např. 133, 135, 137, tak výhoda připadá soutěžícímu, tj. průměrují se vyšší čísla. (135 plus 137)/2 = 136. V případě, že se rozhodčí liší o 5 čísel mezi nejnižším a nejvyšším, bere se v potaz skóre hlavního rozhodčího.