ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hravě žij zdravě 2015

  • Internetový vzdělávací kurz o zdravém životním stylu nejen pro žáky základních škol.
  • Žáci se mohou registrovat teprve poté, co učitel jejich třídu virtuálně přihlásí. Není tvá třída v seznamu? Požádej učitele o její vytvoření!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, se může zapojit úplně každý. Do kurzu se bez nároku na výhru může zapojit úplně každý, nejen páťáci s celou třídou.
  • Soutěžící budou plnit úkoly ve 4 navazujících lekcích. Za test v každé lekci získají body pro svou třídu podle úrovně svých znalostí.
  • Na každou lekci má soutěžící minimálně 7 dní. Odpočítávadlo ukazuje, kolik času zbývá do konce celé soutěže.
  • Kromě soutěžních úkolů žáci vyplňují Deníček. Pro každou z lekcí jsou generovány tři různě náročné dny, ke kterým žáci musí správně zaznamenat odpovídající příjem a výdej v daném dni. Správným řešitelům jsou za každý den připsány cenné body!
  • V soutěži zvítězí ty třídy, které splní podmínky soutěže (klikněte a dostanete se na celá pravidla kurzu) a které dosáhnou nejvyššího bodového průměru na žáka. 
  • Odbornými garanty jsou STOB a Poradenské centrum Výživa dětí.
  • Výhry máme připravené pro celé třídy i jednotlivé žáky vítězných tříd! Soutěžte s námi o ceny od Plastkon product a krásná švihadla!
  • Kurz byl v roce 2014 podpořen dotačním programem Ministerstva zdravotnictví ČR – Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví.

Potravinářská komora České republiky

http://www.soutez.hravezijzdrave.cz